Nieuwsbrief

 

Beste sporters,

Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van enkele wijzigingen binnen de fitness bezetting, openingstijden en enkele aanpassingen in de groepslessen.

Jullie hebben vast wel gemerkt dat wij in de afgelopen maanden ingehuurde sportinstructeurs op de vloer hebben gehad die ons uitstekend hebben geholpen bij het compleet maken van de wekelijkse planning en bezetting. Gelukkig hebben wij vanaf 10 december ’18 de normale dagelijkse bezetting weer op orde.

Wij hebben gemerkt dat deze ingehuurde instructeurs niet alleen qua tijd gaten hebben gevuld, maar ook hun expertise op hun vakgebied hebben ingebracht, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.

Uiteraard gaan we ons best doen om het hieruit geleerde zoveel mogelijk te blijven vasthouden en met onze eigen bezetting voort te zetten. Daarnaast zijn we blij te kunnen melden dat Kevin ter Haar en Rutger op den Dries ons team blijvend gaan versterken met een small group training. Kevin en Rutger, welkom en veel succes. Het dagelijkse team vaste krachten voor de fitness bestaat dus vanaf nu uit Kerstin Nijenkamp, Ria Kruiper, Marga Rodijk , Kevin te Haar en Rutger op den Dries. Dit team wordt op alle fronten ondersteund door diverse vrijwilligers. Het hele team staat vermeld op onze website.

Op basis van de bezoekfrequentie van al onze leden, hebben we besloten de openingstijden enigszins aan te passen. Wij realiseren ons dat wij hiermee een enkele sporter wellicht wat teleurstellen, echter moeten wij als Stichting vooral zorgen dat de sport – en dus ook de fitness – betaalbaar blijft. De wijzigingen in de openingstijden vinden jullie in onderstaand schema.

Het schema van de groepslessen is minimaal aangepast. De Chi neng qigong van donderdag is verplaatst naar de maandagavond.  Dit zien jullie in onderstaand schema terugkomen. Wij zijn nog bezig om de Small Group training met Kevin en Rutger in te plannen en hopen snel te kunnen melden wanneer deze gaat plaatsvinden.

Zowel het schema van de openingstijden als de vernieuwde indeling van de groepslessen gaan per 1 januari 2019 in. Binnen dit schema passen ook de mogelijkheden voor het volgen van Miha Bodytec trainingen. Hiervoor kun je bij de balie de afspraken inplannen.  

Wij zijn van mening dat we hiermee een mooie basis hebben om de komende periode iedereen op gewenst niveau zowel individueel als in groepsverband fitnessactiviteiten aan te bieden. Dus Heeten blijft volop In Beweging.

Tot slot moeten ook wij in 2019 een prijsverhoging doorvoeren. We hebben er alles aan gedaan om deze prijsverhogingen tot een minimum te reduceren, echter de nieuwe BTW  regels voor verenigingen en stichtingen nopen ons tot deze maatregel. De nieuwe prijzen per 1 januari 2019 tref je onderstaand aan.

Wij wensen ons team veel succes en iedereen heel veel sportplezier toe.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groeten en een gezond 2019 gewenst,

Namens Bestuur Stichting Sporthal Heeten

Rinus Reimert

 

 

 

Openingstijden per 1 januari 2019:

Maandag

09:00 - 11:00 

 

18:00 - 21:00

Dinsdag

08:30 - 11.00 

16:00 - 18:00

18:00 - 21:00

Woensdag

09:00 - 11:00

 

18:00 - 21:00

Donderdag

08:30 - 11:00 

17:00 - 18:00

18:00 - 21:00

Vrijdag

08:30 - 11:00 

13:00 - 15:00

 

Zaterdag

 

 

 

Zondag

09:00 - 11:00 

 

 

 

Groepslessen per 1 januari 2019:

Maandag:            09.15 – 10.15                   Chi neng qigong

                               10.45 – 11.30                     Rugles

                               18.30 – 19.30                     Body Shape

19.00 – 20.00                     Spinning

                                19.30 – 20.30                     Chi neng qigong

Dinsdag:              19.30 – 20.30                     TRX

                               19.30 – 20.30                     Chi neng qigong

Woensdag:        09.00 – 10.00                    Body Shape

                               19.30 – 20.30                    Spinning

Vrijdag:                  08.45 – 9.45                     Buiten circuit training

                               18.45 – 19.45                     Body Power

Zaterdag:            10.00 – 11.00                     Kick Bag

Nog in te plannen:          Small group training.

De tarieven per 1 januari 2019 zijn:

  • Abonnement voor 1 keer sporten in de week € 24,00
  • Abonnement voor onbeperkt gebruik van de fitness € 32,50
  • 10 -rittenkaart € 65,00
  • Jeugdabonnement € 18,00
  • Small group training i.c.m. 1 keer per week € 45,00
  • Small group training i.c.m. onbeperkt € 52,50